3/25/2009 02:07:00 μ.μ.

(0) Comments

San Gabriel - ο Aρχάγγελος Γαβριήλ την 25η Μαρτίου

Β.Bimbo( PR Profil )

, , ,

Ισημερία είναι το ημερονύκτιο κατά το οποίο έχουν ίση διάρκεια η μέρα και η νύχτα. Είναι διαρκές φαινόμενο στον ισημερινό της Γης και συμβαίνει δύο φορές το χρόνο για όλες τις άλλες περιοχές. Την πρώτη φορά στις 21 Μαρτίου, οπότε έχουμε την εαρινή ισημερία και ο Ήλιος βρίσκεται στο εαρινό ισημερινό σημείο. Τη δεύτερη φορά, στις 23 Σεπτεμβρίου, οπότε έχουμε τη φθινοπωρινή ισημερία και ο Ήλιος βρίσκεται στο φθινοπωρινό ισημερινό σημείο.

Τα σημεία γ και γ΄ είναι τα σημεία όπου ο ουράνιος ισημερινός τέμνει την εκλειπτική. Το σημείο γ είναι η αφετηρία για τη μέτρηση της ορθής αναφοράς ενός ουράνιου αντικειμένου.

Εικόνα:Celestial_Sphere.PNG

Ισημερία.Περίοδος κατά την οποία εξισώνονται οι χρονικές διάρκειες της ημέρας και της νύχτας σ` ολόκληρη τη Γη. Στην ισημερία ο Ήλιος είναι ακριβώς πάνω από τον ισημερινό. Στο διάστημα του έτους έχουμε δύο ισημερίες, την εαρινή και τη φθινοπωρινή. Η εαρινή ισημερία αντιστοιχεί στις 21 Μαρτίου. Τότε, ο Ήλιος που κινείται πάνω στην εκλειπτική, καθώς μεταβαίνει από το νότιο ημισφαίριο στο βόρειο, περνά από το εαρινό ισημερινό σημείο. Κατά την εαρινή ισημερία αρχίζει η άνοιξη. Για τη μέτρηση των ουράνιων μεσημβρινών χρησιμοποιείται ως αφετηρία το εαρινό σημείο. Η φθινοπωρινή ισημερία αντιστοιχεί στις 23 Σεπτεμβρίου. Ο Ήλιος, καθώς μεταβαίνει από το βόρειο ημισφαίριο στο νότιο ημισφαίριο του ουρανού, περνά από το φθινοπωρινό ισημερινό σημείο. Τότε είναι η αρχή του φθινόπωρου. Οι παραπάνω ημερομηνίες των ισημεριών αναφέρονται στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ στο νότιο ημισφαίριο οι ημερομηνίες αυτές είναι αντίθετες. Μετάπτωση των ισημεριών είναι η μετάθεση των δύο ισημερινών σημείων, τα οποία, επειδή και η εκλειπτική και ο ουράνιος ισημερινός υφίστανται περιοδικές μεταθέσεις, δε μένουν σταθερά.


Αυτή την εποχή επιστρέφει η Περσεφώνη στην Μητέρα της Δήμητρα από τον
Αδή και ανθίζουν τα λουλούδια κι'η Φύσις ολάκερη,ακόμη και τα κρίνα ανθίζουν
αυτή την εποχή...


...και απο την χαρά του ο αρχάγγελος Γαβριήλ όπως όλα τα παιδιά και οι νέοι
αυτή την εποχή ανθίζει επίσης....


... - 1453 – 1821 - 1922 - ...

Από τον εθνικισμό στις παρελάσεις
0 Responses to "San Gabriel - ο Aρχάγγελος Γαβριήλ την 25η Μαρτίου"

Δημοσίευση σχολίου

αναρτησεις