7/16/2009 05:07:00 μ.μ.

(3) Comments

Summernight in Peking

Β.Bimbo( PR Profil )

, , , , , , , , ,


Οπτική Μελέτη/Καταγραφή και τ' Αποτελέσματα του περιορισμένου τοπικά και χρονικά φαινομένου Τέσλα και της συσκευής Χαάρπ από τον εργοδότη δημοσίων έργων.


3 Responses to "Summernight in Peking"
grsail said :
17 Ιουλίου 2009 - 2:12 μ.μ.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για πολλά μεταξύ των οποίων και για την παραπομπή στο εξαιρετικό κείμενο του Nefestoras !
17 Ιουλίου 2009 - 3:44 μ.μ.
...πως το λένε...να...δεις..!?!

...βιοπορούμεν άνευ ευχαριστιών καί...???

...το τελευταίο ουσιαστικό δεν το θυμάμαι...:-))
grsail said :
17 Ιουλίου 2009 - 4:12 μ.μ.
Το ... ουσιαστικόν :

"Η διαφορά μεταξύ Σωκράτειας και Επικούρειας φιλοσοφίας"

Δημοσίευση σχολίου

αναρτησεις