7/07/2009 10:47:00 π.μ.

(5) Comments

Codex Sinaiticus

Β.Bimbo( PR Profil )

, , , , , , , ,Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά
Σιναϊτικός Κώδικας
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της
αρχαιότερης/παλαιότερης Βίβλου του Κόσμου και αναρτήθηκε στο διαδύκτιο.


Ο Σιναϊτικός Κώδικας

Αποτελεί το πολυτιμότερο στον κόσμο χειρόγραφο, περιέχον το πλήρες το Ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης και το πλείστο της Παλαιάς. Ελάχιστα φύλλα τούτου φυλάσσονται στη νέα έκθεση τού Σκευοφυλακίου. Το κύριο σώμα του χειρογράφου δανείσθηκε σταδιακά μεταξύ του 1844 και 1859 ο Γερμανός μελετητής Κ.Tischendorf με την κάλυψη του Ρώσου Αυτοκράτορα, αλλά ουδέποτε επεστράφη. Τα πρώτα φύλλα τα απόσπασε και τα δώρισε στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, το δε υπόλοιπο μέρος με παραπειστικές υποσχέσεις προς τους μοναχούς το παρέλαβε και εν συνεχεία το δώρισε στο Τσάρο της Ρωσίας. Το 1935 η Σοβιετική Κυβέρνηση παρά τις αντιδράσεις των Μοναχών το πώλησε στο Βρετανικό Μουσείο έναντι τού ποσού των 100.000 λιρών, όπου και έκτοτε ευρίσκεται. Στο Αρχείο της Μονής έως σήμερα φυλάσσεται το ιδιόχειρο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα γραμμένο, του Κ.Tischendorf, με το οποίο δηλώνει τον προσωρινό δανεισμό του κώδικα. Το κείμενο του εγγράφου αυτού παρατίθεται στην ενότητα των Σιναϊτικών Κειμένων και Καταλόγων. Συχνά αναφέρεται και ο μύθος τον οποίο έπλασε ο Κ.Tischendorf για να δικαιολογήσει την υπεξαίρεσή του, ότι δήθεν το χειρόγραφο ήταν παρατημένο σε ένα καλάθι ή ότι οι μοναχοί χρησιμοποιούσαν ως προσάναμμα τα φύλλα του. Παρόμοια καλάθια σώζονται σήμερα στη Μονή αλλά αυτά είναι εκείνα στα οποία από τους αρχαίους χρόνους εφυλάσσοντο παραδοσιακά τα ειλητάρια και τα οποία ευρίσκονται απεικονισμένα σε πολλές εικόνες ή χειρόγραφα. Τέλος με την ανακάλυψη των νεοευρεθέντων χειρογράφων ευρέθησαν φυλαγμένα όχι μόνο φθαρμένα ή αποσπασμένα φύλλα του Σιναϊτικού Κώδικα αλλά και στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση συντηρήσεως των χειρογράφων η οποία υπήρχε στη Μονή. Ο Σιναϊτικός Κώδικας χρονολογείται στα μέσα του 4ου αιώνος και ακόμα και αν δεν ανήκει στα 50 σώματα που ο Μ.Κωνσταντίνος παρήγγειλε στον Ευσέβειο επίσκοπο Καισαρείας της Παλαιστίνης για να εφοδιάσει τους νεοΐδρυτους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως, πάντως ανάγεται στα άμεσα αντίγραφά τους. Είναι ο παλαιότερος κώδικας που περιέχει πλήρες το κείμενο της Καινής Διαθήκης, ενώ τα φύλλα που λείπουν σχετίζονται με τα τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης.

Codex Sinaiticus
ΑΠΟΚΩΔΗΚΟΠΟΙΗΣΗ
Transcription


16: 31 γουϲ τουτουϲ ερραγη η γη ϋποκατω αυτω αυτων

32 και ηνοιχθη η γη και κατεπιεν αυτουϲ και τουϲ οικουϲ αυτων και πανταϲ τουϲ ανθρωπουϲ τουϲ ονταϲ μετα κορε

33 και κατεβηϲαν αυτοι και οϲα εϲτι αυτοιϲ ζωντα ειϲ αδου και εκαλυψεν αυτουϲ η γη και απωλοντο εκ μεϲου τηϲ ϲυναγωγηϲ

34 και παϲ ιϲλ οι κυκλω αυτων α εφυγον απο τηϲ φωνηϲ αυτων οτι λεγοτεϲ μηποτε καταπιη ημαϲ η γη

35 και πυρʼ εξηλθεν παρα κυ και κατεφαγεν αυτουϲ πετηκοντα και διακοϲιουϲ ανδραϲ τουϲ προϲφερονταϲ το θυμιαμα :

17: 1 και ειπεν κϲ προϲ μωϋϲην

2 και προϲ ελεαζαρ τον ϋι̇ον ααρων τον ϊερεα ανελεϲθαι τα πυρεια τα χαλκα εκ μεϲου των κατακεκαυμενων και το πυρʼ το αλλοτριον τουτο ϲπιρον εκει οτι ηγιαϲαν

3 τα πυρια τω αμαρτωλων τουτων εν ταιϲ ψυχαιϲ αυτων και ποιηϲον αυτα λεπιδαϲ ελαταϲ επιθεμα τω θυϲιαϲτηριω οτι προϲηνεχθηϲαν εναντι κυ και ηγιαϲθηϲαν και εγενοντο ειϲ ϲημιον τοιϲ υϊοιϲ ιϲλ

4 και ελαβεν ελεαζαρ υϊοϲ ααρων του ϊερεωϲ τα πυρεια τα χαλκα οϲα προϲηνεγκαν οι κατακεκαυμενοι και προϲεθηκαν περιθεμα τω θυϲιαϲτηριω

5 μνημοϲυνον τοιϲ υϊοιϲ ιϲλ οπωϲ α μη προϲελθη μηθειϲ αλλογενηϲ οϲ ουκ εϲτι εκ του ϲπερματοϲ ααρων επιθειναι θυμιαμα ενατι κυ και ουκ εϲτε ωϲπερ κορε και η επιϲταϲιϲ αυτου καθα ελαληϲεν κϲ εν χιρι μωυϲη κ̣αυτω ·

6 και εγογγυϲαν ο̣ι υϊοι ιϲλ τη αυριο επι μωϋϲην και ααρων λεγοντεϲ αποκτεινατε το λαον κυ ·

7 και εγενετο εν τω επιϲτρεφεϲθαι την επιϲυναγωγην επι μωϋϲη και ααρων και ωρμηϲαν επι τηϲ̣ ϲκηνηϲ του μαρτυριου και τηνδε αυτην εκαλυψεν η νεφελη και ωφθη η δοξα κυ ·

8 και ειϲηλθεν μωϋϲηϲ και ααρων κατα προϲωπον τηϲ ϲκηνηϲ του μαρτυριου

9 και ελαληϲεν κϲ προϲ μωϋϲην και ααρω̣ λεγων

10 εκχωρηϲατε εκ μεϲου τηϲ ϲυναγωγηϲ ταυτηϲ και εξανηλωϲω αυτουϲ ειϲ απαξ · και επεϲαν επι προϲωπον αυτων

11 και ειπεν μωυ̇ϲηϲ προϲ ααρων λαβε το πυρειον και επιθεϲ επ αυτο πυρ απο του θυϲιαϲτηριου και επιβαλαι επ αυτο θυμιαμα και απενεγκαι το ταχοϲ ειϲ την παρεμβολην και εξειλαϲαι περι αυτων εξηλθεν γαρ οργη · απο προϲωπου κυ ηρκται · θραυειν τον λαο ·

12 και ελαβεν ααρω καθαπερ ελαληϲεν αυτω μωυϲηϲ και εδραμεν ειϲ την ϲυναγωγην και ηδη ενηρκτο η θραυϲιϲ εν τω λαω και επελαβε το θυμιαμα και εξϊλαϲατο περι του λαου

13 και εϲτη ανα μεϲον των τεθνηκοτων κ(αι) των ζωντων κ(αι) εκοπαϲεν η θραυϲιϲ

14 και εγενοντο οι τεθνηκοτεϲ εν τη θραυϲει τεϲϲαρεϲ και δεκα χιλιαδεϲ και επτακοϲιοι χωριϲ των τεθνηκοτων ενεκεν

15 και επεϲτρεψαν ααρων προϲ μωυϲην επι τη ε̣ρυθραν τηϲ ϲκηνηϲ του μαρτυριου και εκοπαϲεν η θραυϲιϲ ·

16 και ελαληϲεν κϲ προϲ μωϋϲην λεγων

17 λαληϲο τοιϲ υϊοιϲ ιϲλ και λαβε παρ αυτων ραβδον ραβδον κατ οικουϲ πατριων παρα παντω των αρχοντων αυτων κατ οικουϲ πατριων αυτω δωδεκα ραβδουϲ και εκαϲτου το ονομα αυτων επιγραψον επι τηϲ ραβδου αυτου

18 και το ονομα ααρων επιγραψον επι τηϲ ραβδου λευει εϲτιν γαρ ραβδοϲ μια κατα φυλην οικου πατριων αυτων και δωϲουϲιν αυταϲ

19 και θηϲει αυταϲ εν τη ϲκηνη του μαρτυριου κατεναντι του μαρτυριου εν οιϲ γνωϲθηϲομαι ϲοι εκει

20 και εϲται ο ανθρωποϲ ον αν εκλεξωμαι αυτην η ραβδοϲ αυτου εκβλαϲτηϲει και περιελω απ εμου τον γογγυϲμον υιων ιϲλ αυτοι γογγυζουϲιν εφ υ

Numbers, 16:7 - 16:31 library: SC folio: scribe: A

Με την ενίσχυση και φροντίδα
(μεταξύ άλλων)

των
Βritische Arts and Humanities Research Council,
Deutsche Forschungsgemeinschaft,
Stavros Niarchos Foundation und die Leventis Foundation .

www.codexsinaiticus.org
5 Responses to "Codex Sinaiticus"
grsail said :
7 Ιουλίου 2009 - 12:40 μ.μ.
Σημαντικό βήμα διατήρησης αλλά και σεβασμού του Πολιτισμού. Φαντάζομαι ότι θα είναι και σοβαρότατη πηγή για κάθε λογής μελετητές.

Διαβάζοντας θυμήθηκα μια σκηνή από το έργο «Η επόμενη μέρα» (αμερικανιά αλλά και με καλές στιγμές) όπου σε κατάσταση απελπισίας μέσα στην βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης ένας άθεος διανοούμενος, από τους χιλιάδες νομικούς τόμους προτιμά να κρύψει στην αγκαλιά του μια παμπάλαια ογκώδη βίβλο. Στην ερώτηση πως αυτός ένας άθεος προτιμά να σώσει την βίβλο απαντά : «έχω την αίσθηση ότι διασώζω ένα κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού».

Ο Ρώσος που πούλησε το βιβλίο στους Βρετανούς φαντάζομαι ότι μπορεί άνετα να διεκδικήσει το βραβείο του … μέγιστου γκαφατζή του εικοστού αιώνα :-))
7 Ιουλίου 2009 - 2:08 μ.μ.
δεν είναι ο Ρώσσος,αλλα οι "ρώσσοι" "ομόεθνοι και ομόθρησκοι" του κυρίου Κ.Tischendorf που έπεισαν τον "agricola" γεωργιανό αφού τον έστεψαν διάδοχο του Λένιν και πρόεδρο των σόβιετς όχι μόνον να πουλήσει την βίβλο στους εγγλέζους έναντι υψηλότοκων δανείων (λόγω του λοιμού του 33)..,
αλλά και να τους χαρίσει ολόκληρη ευρώπη δίπλα στην κοίτη του Αμούρ στην Σιβηρία...,
να υπογράψει το σύμφωνο "μη επίθεσης με το ράιχ",
και να στείλει στα γκούλαγκ τους Ελευθερωτές της Ευρώπης...!
οι σαρδανάπαλοι δηλαδή που συναντάμε στην ΕΕ και ΕΚ καθημερινά..!
taspa said :
7 Ιουλίου 2009 - 6:20 μ.μ.
Πιστεύω πως χτειάζεται ιδιαίτερη επιφυλακτηκότητα καθώς τελευταία ετυχε να δω ενα Ντοκιμαντερ με Ρώσσο καλόγερο,νεαρότατο στην ηλικία,και με μεγάλη μόρφωση καθως φαινόταν ,οπου με απταιστε Ελληνικά και με ιερό μένος καταφερόταν κατα του Βυζαντίου και Ελληνικής εκκλησίας,τόσο που αντι να προσεχω τι ελεγε με συνεπήρε ο τρόπος που τα ελεγε!!!!
7 Ιουλίου 2009 - 6:40 μ.μ.
καλησπέρα τασούλα,
έβλεπα(καπάκι)τα ευρήματα/κείμενα του κουμράν(qumran-kumran)όπου ισραηλίτες και γερμανοί
"δίνουν τα ρέστα τους" χωρίς να σου δίνουν κανένα στοιχείο..:-))
όσον αφορά τους ρώσσους μοναχούς και ιερώμενους,
δεν διαφέρουν από τους άραβες και αιθίοπες και όλους τους άλλους που καταφέρονται εναντίον του
οικουμενικού πατριαρχείου(βυζαντίου)....
{κι' εγώ είμαι ένας από αυτούς..;-)}
για την ελληνική εκκλησία τώρα..:
ποιά εννοούν/εννοείς..???
αυτήν που προβλέπει το σύνταγμα από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους...?
(την αυτοκέφαλη εκκλησία της Ελλάδας)
-η-
το παπαδαριό που μας καταδυναστεύει..???
(τούς αυτόδουλους Τουρκολάγνων του Βυζαντίου)
taspa said :
9 Ιουλίου 2009 - 11:15 π.μ.
Αναφερομαι στην Ορθοδοξία,καθώς οπως γνωρίζεις στην πραγματικότητα οπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα αποτέλεσε τον θεματοφύλακα.
Τώρα οι απόψεις και οι θεσεις δεν εχουν σχεση με την θρησκεία και τους παπάδες και τους Βυζαντινισμούς!!!Εδω το θέμα ειναι πολυτικό καθώς ολες οι πολιτικές διεκδικήσειςκαι παγκόσμιες αναταράξεις εχουν ως αλλοθι την θρησκεία!!!!

Δημοσίευση σχολίου

αναρτησεις