5/30/2009 07:07:00 μ.μ.

(2) Comments

H 8η Μαίου 2009

Β.Bimbo( PR Profil )

, , , , , , , ,


Ή Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ως στόχο να καταστήσει αποτελεσματικότερη τη λειτουργία της Ένωσης στο νέο διεθνές περιβάλλον. Μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:
• Μια δημοκρατικότερη και διαφανή Ευρώπη με ενισχυμένο το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, με ισχυρότερη φωνή πολιτών, με σαφέστερη σχέση μεταξύ κρατών μελών και ΕE. Μια αποτελεσματική Ένωση με απλουστευμένες μεθόδους εργασίας και κανόνες ψηφοφορίας, με βελτιωμένα και σύγχρονα θεσμικά όργανα με βελτιωμένη ικανότητα παρέμβασης σε τομείς άμεσης προτεραιότητας για την Ένωση.• Μια ισχυρή και ασφαλή Ευρώπη με δημοκρατικές αξίες, με ενσωμάτωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό πρωτογενές δίκαιο, με τη δημιουργία νέων μηχανισμών αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνδρομής, καθώς και της διασφάλισης καλύτερης προστασίας και ασφάλειας για τους Ευρωπαίους πολίτες (πχ. τρομοκρατία, ανθρωπιστική βοήθεια, δημόσια υγεία).
• Μια Ευρώπη με σαφή προσανατολισμό αποκτώντας ισχυρή φωνή που θα γίνεται αισθητή από τους εταίρους της παγκοσμίως αξιοποιώντας τις οικονομικές, ανθρωπιστικές, πολιτικές και διπλωματικές δυνάμεις της ΕΕ ώστε να προωθηθούν τα συμφέροντα και οι αξίες της σε παγκόσμια κλίμακα.2 Responses to "H 8η Μαίου 2009"
taspa said :
30 Μαΐου 2009 - 9:22 μ.μ.
του κ.....λου τα εννιάμερα,με συγχωρείς,φιλαράκι,βαλτός εισαι βραδυάτιακα.Μπήκα να πω καλησπέρα,μολις μπήκα μέσα,και να διαβάζω τις ανθρωπιστικές αξίες του Μπενίτο και του Λουδοβικου.
30 Μαΐου 2009 - 9:32 μ.μ.
δηλαδή εχώ φταίω πάλι..!?!
και γιατί παρακαλώ..???
επειδή αγωνίζομαι ΕΥΓΕΝΩΣ...
ώστε ν'αποκαλυφθεί ο εμπαιγμός του πολίτη
από την €υροπαική Ενωση και το Κοινοβόλιό της..!?!
δεν είναι μόνον το εντόπιο μπουλούκι αλλα και
ο ευρωπαικός συρφετός για μπουγέλο....
πίσσα και πούπουλα
και ΑΠΟΧΗ..:-))

Δημοσίευση σχολίου

αναρτησεις